สลิงตักดิน สลิงเข็มเจาะ สลิงปั่นจั่น

สลิงตักดิน สลิงปั่นท่อ สลิงเข็มเจาะ สลิงปั่นจั่น สลิงเครน

 

ทาง ร้านค้ามั่งคงสตีล มีสลิงทุกประเภทจำหน่าย ทั้งขายปลีกและส่งเราพร้อมให้บริการ โทร.02-291-8460, 02-291-8461, 085-109-3622, 085-949-2545 ติดต่อคุณธนกร คุณนัต

 

สลิงที่ทางร้านมีขายมีตั้งแต่ขนาด

 

1/16" (ครึ่งหุน)

1/8" (1 หุน)

3/16" (1 หุนครึ่ง)

1/4" (2 หุน)

5/16" (2 หุนครึ่ง)

3/8" (3 หุน) – สลิงปั่นท่อ

7/16" (3 หุนครึ่ง) – สลิงรอกเข็มเจาะ

1/2" (4 หุน) – สลิงตักดิน

9/16" (4 หุนครึ่ง) – สลิงตักดิน

5/8" (5 หุน) – สลิงไมโครสปัน สลิงสปัน

3/4" (6 หุน) – สลิงไมโครสปัน สลิงสปัน สลิงปั่นจั่น สลิงเครน

7/8" (7 หุน) - สลิงปั่นจั่น สลิงเครน

1" (1 นิ้ว) - สลิงปั่นจั่น สลิงเครน

1 1/8" (หนึ่งนิ้วหนึ่งหุน) - สลิงปั่นจั่น สลิงเครน

1 1/4" (หนึ่งนิ้วสองหุน) - สลิงปั่นจั่น สลิงเครน

1 1/2" (หนึ่งนิ้วครึ่ง) - สลิงปั่นจั่น สลิงเครน

1 3/4" (หนึ่งนิ้วหกหุน) - สลิงปั่นจั่น สลิงเครน

2" (2 นิ้ว) - สลิงปั่นจั่น สลิงเครน