การทำเสาเข็มเจาะระบบแห้ง (Dry Process Bored Pile)

การทำเสาเข็มเจาะระบบแห้ง (Dry Process Bored Pile)

ขั้นตอนการทำเสาเข็มเจาะ

1. อุปกรณ์เสาเข็มเจาะ มีดังนี้

-ขาลิก (TriPod) สูง 4.5 เมตร (ประเภทยาว)            1      ชุด      ใช้พื้นที่แนวราบ = 12 – 15 ตร.ม.

 ขาลิก (TriPod) สูง 3.40 เมตร (ประเภทสั้น)                        ใช้พื้นที่แนวราบ = 8 – 10 ตร.ม.

-กระดานหน้า ยาว 3.90 เมตร กว้าง 0.25 เมตร            1      ชุด

-กระดานหลัง(ท้าย)ขนาด 1.50 x 1.50 เมตร            1      ชุด

-รอกเคลื่อนที่ 4 ทาง หรือ 5 ทาง                        1      ชุด      ใช้ในการถอนท่อเหล็ก

-รอกเดี่ยว                                    2      ตัว

-ท่อเหล็กคิ้ว (วัดภายใน Dia.=0.35,0.40,0.50,0.60 m.)      1      ท่อน      ท่อเหล็กยาว 2.00 – 2.20 เมตร

-ท่อเหล็ก (วัดภายใน Dia.=0.35,0.40,0.50,0.60 m.)            14      ท่อน      ท่อเหล็กยาว 1.00 – 1.20 เมตร

-ลูกตุ้มหนัก 1 ตัน                              1      ลูก      ใช้ตีท่อเหล็กลงในดิน

-ตัวตักดินแบบมีลิ้น ปิด-เปิด ได้                        1      ตัว      ใช้ตักดินอ่อน

-ตัวตักดินแบบไม่มีลิ้น                              1      ตัว      ใช้ตักดินแข็ง